Cá kho Tiến Vua là một trong những sản phẩm đặc biệt của cá kho làng Vũ Đại Trọng lượng niêu cá kho 3kg phù hợp cho gia đình 4-5 người. Đặc biệt phù hợp cho người đi biếu, tặng Read More →